Průběh léčby

1.

Vstupní konzultace

V průběhu první návštěvy zhodnotíme stav postavení zubů a čelistí, nutnost a načasování léčby a domluvíme se na dalším postupu.

2.

Vyšetření

Pro přípravu individuálního léčebného plánu potřebujeme provést další vyšetření – zpravidla se jedná o rentgenové snímky, naskenování zubů, případně otisky a zhotovení fotodokumentace. Tato vyšetření obvykle probíhají při Vaší druhé návštěvě.

Ortodoncie MUDr. Petr Kolář, rovnátka, dentální hygiena, Tábor, Jihočeský kraj

3.

Konzultace – léčebný plán

Po zpracování a vyhodnocení vstupních vyšetření následuje osobní nezávazná konzultace, při které Vám představíme možnosti léčby, typy vhodných rovnátek, předběžnou cenu a odhad délky trvání léčby. V některých případech je před zahájením aktivní ortodontické terapie nebo v jejím průběhu nutná spolupráce s kolegy z jiných oborů stomatologie. Tuto skutečnost s Vámi samozřejmě prodiskutujeme a společně naplánujeme další postup.

Ortodoncie MUDr. Petr Kolář, rovnátka, dentální hygiena, Tábor, Jihočeský kraj

4.

Aktivní léčba

Aktivní léčba začíná nasazením zvoleného typu rovnátek. Doporučujeme současně provést i ošetření dentální hygienistkou, které našim pacientům v této fázi léčby nabízíme. Při nasazení rovnátek Vám detailně vysvětlíme, jak o ně pečovat, jak si čistit zuby, na co si dát pozor a co můžete v průběhu léčby očekávat.

Délka aktivní léčby závisí na závažnosti vady, ale i na osobním přístupu pacienta, zpravidla trvá 1 až 2 roky. V průběhu aktivní léčby budete docházet na pravidelné kontroly.
Aktivní léčba končí sejmutím léčebného aparátu. Tím ale celý proces nekončí a je nutné zajistit dlouhodobou stabilizaci (tzv. retenci) zubů v nových pozicích.

Ortodoncie MUDr. Petr Kolář, rovnátka, dentální hygiena, Tábor, Jihočeský kraj

5.

Retence

Po sejmutí rovnátek mají zuby přirozenou tendenci opět měnit svou pozici. Aby Vám rovné zuby vydržely i po sejmutí rovnátek, je nutné je v nových pozicích udržet. K tomu nejčastěji používáme tzv. retainery (tenké drátky přilepené zevnitř na horních a dolních předních zubech) a tzv. dlahy (průhledné folie – nosí se na noc), v některých případech dlahy nahrazujeme snímacími rovnátky. Retenční fáze léčby je celoživotní a důsledkem jejího podcenění je opětovné zkřivení zubů.

Kontroly probíhají méně často než ve fázi aktivní léčby – na začátku retenční fáze jednou za půl roku, později se interval prodlužuje až na 1 návštěvu za 2 roky.

Ortodoncie MUDr. Petr Kolář, rovnátka, dentální hygiena, Tábor, Jihočeský kraj

V průběhu celé léčby pravidelně navštěvujte svého zubního lékaře, návštěvy ortodontisty nenahrazují preventivní stomatologické prohlídky.