Druhy rovnátek

druhy rovnátek

Fixní rovnátka

Používáme samoligovací zámečky DAMON. Zámečky jsou pevně přilepeny na povrch zubů, do nich se vkládají drátky, které postupně vyrovnávají zubní oblouk. Drátky nejsou k zámečkům přichyceny gumičkami, mají tedy možnost volně prokluzovat, což vede k větší efektivitě léčby a nižší bolestivosti.

Léčba fixními rovnátky vyžaduje pečlivé a důsledné čištění zubů.

Léčba nekončí sejmutím rovnátek, je nutné zuby v nové pozici dlouhodobě udržet, k čemuž slouží tzv. retainery (tenké drátky na vnitřní straně zubů) a snímací foliové dlahy (nosí se na noc).

druhy rovnátek

Foliová (neviditelná) rovnátka

Nabízíme foliová rovnátka SPARK a INVISALIGN.

Léčba probíhá pomocí sady průhledných folií připravených individuálně na míru každému pacientovi. Počet použitých folií je u každého pacienta jiný v závislosti na obtížnosti léčby. Postupná výměna folií (obvykle po 7 dnech) umožní pohyb zubů do žádané pozice.

Foliová rovnátka nabízí větší komfort než fixní aparát.

Je nutné je nosit alespoň 22 hod denně (s výjimkou konzumace jídla a čištění zubů).

Po ukončení aktivní terapie je nutná důsledná retence, tedy udržení zubů v nových pozicích pomocí tzv. retainerů (tenké drátky na vnitřní straně zubů) a snímacích foliových dlah (nosí se na noc).

druhy rovnátek

Snímací rovnátka

Jsou určena především pro dětské pacienty a nosí se převážně na noc.

Slouží nejčastěji k předléčení závažnějších vad (např. předčasná ztráta důležitých zubů, obrácený skus), většinou je nelze použít ke komplexní léčbě.

druhy rovnátek

Retainery

Jedná se o tenké drátky přilepené zevnitř na horních a dolních předních zubech, které slouží k udržení zubů v nově dosažené pozici. Nalepují se po ukončení aktivní fáze léčby (po sejmutí fixních rovnátek nebo po ukončení aktivního nošení foliových rovnátek).

Retainery nepředstavují pro pacienty žádné významné omezení a velmi rychle si na ně zvyknou. Na zubech se nechávají minimálně po dobu jednoho roku, ale většinou zůstávají v ústech déle.

Když rovnátka nestačí

Mezičelistní tahy

Mezičelistní tahy (gumičky) jsou běžnou součástí léčby fixními i foliovými aparáty. Používají se např. k uzavření mezer po vytržených zubech, posunu dolní čelisti vpřed. O jejich používání Vás budeme detailně instruovat a pomůžeme Vám nacvičit jejich nasazování.

Stripping

Stripping je jemné zbroušení zubů, provádí se za účelem získání místa v zubním oblouku nebo při nepoměru šířky zubů. Jedná se o desítky let používanou metodu a je prokázáno, že správně provedený stripping zuby nepoškozuje ve smyslu zvýšené kazivosti. Není tudíž třeba se ho obávat. Dočasně se může objevit zvýšená citlivost zubů, ta ale brzy odezní.

Distal Jet

Distal Jet se nejčastěji používá k odsunutí špatně umístěných horních prvních stoliček. Léčba tímto aparátem předchází nasazení fixních rovnátek.

Carriere Motion

Carriere Motion je aparát pevně spojený se zuby. Jedná se o moderní metodu léčby předkusu, která předchází nasazení fixních či foliových rovnátek. Délka a efektivita léčby pomocí aparátu Carriere Motion je závislá na spolupráci pacienta a jeho svědomitosti v nošení gumiček.

Forsus

Forsus je přídavné funkční zařízení, které se připevní k již nasazeným fixním rovnátkům. Forsus stimuluje přestavbu v čelistním kloubu a pomáhá navádět čelisti do správného vztahu.

Miniimplantáty (kotevní šrouby)

Miniimplantáty jsou pomocné malé titanové šroubky, které se dočasně zavádějí do kosti a slouží k bezpečnějšímu a kontrolovatelnějšímu posouvání zubů.

Bollardovy dlahy

Bollardovy dlahy jsou dočasné kotevní prvky, které se operativně spojí s horní a dolní čelistí a za použití mezičelistních tahů (gumiček) pomáhají k usměrnění růstu čelistí. Nejčastěji se používají při léčbě obráceného skusu.

Hyrax

Hyrax je fixní aparát sloužící k rozšíření horní čelisti. Aparát se aktivuje pomocí šroubu na patře.

Ortognátní operace

Ne každou ortodontickou vadu dokážeme zcela vyřešit pouze rovnátky. Je-li příčinou zkřivení zubů výrazně špatný růst čelistí, je vhodné absolvovat operaci. Operace čelistí se provádí zpravidla v dospělosti na specializovaných stomatochirurgických klinikách (např. VFN Praha, FNKV Praha). Čekací doba na operaci je bohužel na většině pracovišť poměrně dlouhá (dosahuje i několika let).

Další informace můžete získat zde: www.ortognatnioperace.com.