Ceny

Ortodoncie MUDr. Petr Kolář, rovnátka, dentální hygiena – Ceník – rovnátka

Rovnátka

Konečná cena léčby závisí na její náročnosti. Informaci o ceně léčby sdělíme každému pacientovi individuálně současně s léčebným plánem. Platba za léčbu je většinou rozložena do více částí, s výjimkou foliových rovnátek, kde je potřeba částku uhradit najednou.

Ceny základních typů léčby platné k 1. 1. 2023

LÉČBA

CENA

Fixní aparát (DAMON) – celá léčba (do 21 let věku vč. *)

35 000 Kč

Fixní aparát (DAMON) – celá léčba (od 22 let věku **)

50 000 až 60 000 Kč ***

LÉČBA

CENA

Folie SPARK – nejobvyklejší varianta léčby (do 21 let věku *)

65 000 Kč

Folie SPARK – nejobvyklejší varianta léčby (od 22 let věku **)

80 000 až 85 000 Kč ***

LÉČBA

CENA

Snímací rovnátka – 1 čelist (do 21 let věku vč. *)

2 500 Kč

Snímací rovnátka – 1 čelist (od 22 let věku **)

4 000 Kč

* do dne 22. narozenin je léčba částečně hrazena zdravotní pojišťovnou
** po dovršení 22 let si pacient hradí celou léčbu sám (bez spoluúčasti zdravotní pojišťovny)
*** konečná cena léčby závisí na délce jejího trvání

Máme uzavřené smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Oborová zdravotní pojišťovna (207)
Ortodoncie MUDr. Petr Kolář, rovnátka, dentální hygiena – Ceník – dentální hygiena

Dentální hygiena

Dentální hygiena není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ošetření v plné výši hradí pacient. Některé pojišťovny následně svým pojištěncům poskytují finanční příspěvek – o této možnosti se informujte u své zdravotní pojišťovny.

Ceny platné k 1. 1. 2023

Ošetření

Cena

Ošetření před nasazením fixních aparátů (včetně pomůcek)

500 Kč

Ošetření ortodontických pacientů (fixní aparát, folie) ve fázi aktivní léčby

700 Kč

Vstupní vyšetření (dospělí a děti od 15 let)

1 300 Kč

Vstupní vyšetření (děti do 14 let)

1 000 Kč

Následné pravidelné ošetření (dospělí a děti od 15 let)

800 Kč

Následné pravidelné ošetření (děti do 14 let)

700 Kč

Domácí bělení (obě čelisti)

3 500 Kč